Obwód to jednostka organizacyjna ZHR, której celem jest wspieranie działania drużyn harcerskich i gromad zuchowych pod względem organizacyjnym i finansowym. Skupiamy hufce z prawobrzeżnej części Warszawy oraz kilku miast we wschodniej części Mazowsza.