Składki

Sposób płatności

Składki można wpłacać na dwa sposoby:

  • gotówką w kasie obwodu – podczas dyżuru (terminy dyżurów są podane w zakładce kontakt)
  • przelewem na konto obwodu:
Okręg Mazowiecki ZHR
ul. Ursynowska 36/38
02-605 Warszawa
Nr rach.: 14 1020 1026 0000 1002 0470 7313

Decydując się na przelew pamiętaj, że nie możesz robić go ze swojego prywatnego konta (jeśli tak zrobisz to nie będziesz miał jak zaksięgować tej operacji w książce finansowej swojej jednostki). Przelewy rób z konta drużyny (jeśli takie masz) lub na poczcie (wtedy księgujesz dowód przekazu pocztowego).

Pamiętaj również, że, tytuł przelewu musi zawierać: nr i nazwę jednostki oraz informację, który kwartał jest opłacany.

Naliczanie

Składki naliczane są kwartalnie na podstawie rodzaju drużyny w sposób zryczałtowany, tzn. drużyna nie płaci składek za faktyczny stan osobowy lecz za liczbę z góry określoną.
Podstawę do naliczania składek można odczytać z poniższej tabeli.

Jednostka Liczba osób Składki – kwartalnie Składki – rocznie
Gromada Zuchowa 12 540 1 620
Próbna Gromada Zuchowa 9 405 1215
Drużyna Harcerska 16 720 2160
Próbna Drużyna Harcerska 13 585 1755
Drużyna Wędrownicza 8 360 1080
Próbna Drużyna Wędrownicza 5 225 675
Samodzielny Zastęp L L x 45 L x 135

Przykład:

Załóżmy, że istnieje Drużyna Harcerzy Topole i należy do niej 20 harcerzy. Jest ona zobowiązana odprowadzać składki za 16 osób, ponieważ nie jest to drużyna próbna. Kwartalną kwotę należności wobec Obwodu oblicza się zatem w sposób następujący:

16 osób x 15 zł x 3 miesiące = 720 zł

Ponieważ w drużynie Topole składki płacą wszyscy harcerze z zebranych pieniędzy powstaje nadwyżka w stosunku do tego, co należy wpłacić do Obwodu:

20 osób x 15 zł x 3 miesiące – 720 zł = 180 zł

Są to pieniądze w całości do wykorzystania na potrzeby drużyny (takie jak np. materiały programowe).

Uwaga: nawet jeśli w drużynie jest mniej niż 16 osób to i tak drużyna musi odprowadzić składki za tę liczbę. W takim przypadku należy zwrócić się do hufcowego lub hufcowej z wnioskiem o zmianę statutu drużyny na próbną. Wówczas drużyna płacić będzie za 13 członków.
Jeżeli jednak jest w drużynie jeszcze mniej osób to drużyna powinna zmienić status na samodzielny zastęp – będzie wtedy liczona za faktyczną liczbę członków.

Wszelkie zmiany w naliczaniu składek (np. zmiana kategorii na próbną) są uwzględnianie od początku następnego kwartału.

Uwaga: Żeby uzyskać zgodę na wyjazd na obóz lub kolonię drużyna musi przed akcją letnią mieć opłacone składki do końca trzeciego kwartału bieżącego roku.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Okręgu Mazowieckiego ZHR w zakładce „składki”.