Czym zajmuje się Obwód?

Obwód to jednostka organizacyjna ZHR, której celem jest wspieranie działania drużyn harcerskich i gromad zuchowych pod względem organizacyjnym i finansowym. Skupiamy hufce z prawobrzeżnej części Warszawy oraz kilku miast we wschodniej części Mazowsza.

Do Obwodu przychodzimy, by:

  • zapłacić składki członkowskie,
  • złożyć dokumentację śródroczną jednostki, szczepu, hufca,
  • jeśli potrzebujemy pośrednika w negocjacjach z Urzędem Dzielnicy/Urzędem Gminy/Urzędem Miasta/Szkołą/Parafią,
  • podpisać umowę związaną z działalnością jednostki, szczepu, hufca, KPH,
  • zgłosić biwak,
  • zatwierdzić i rozliczyć akcję letnią lub akcję zimową,
  • zmienić informację o statusie drużyny do celów składkowych (powołana, próbna, związkowa, patrol, rozwiązana, zawieszona),
  • odebrać należność ze składek (dotyczy hufców i związków drużyn),
  • odebrać należność z 1%.

Pomieszczenia Obwodu:

Opiekunem pomieszczeń Obwodu jest Kwatermistrz (Paweł Gniado). Wszelkie działania odbywające się w siedzibie Obwodu lub hufców muszą odbywać się za wiedzą i zgodą kwatermistrza.

Pomieszczenia Obwodu są dobrem wspólnym.

Lokale po prawej stronie od wejścia są przeznaczone stricte na potrzeby hufców.

By skorzystać z pomieszczenia Obwodu lub pomieszczeń hufców do celów indywidualnych jednostek/hufców/kursów, trzeba wypełnić formularz rezerwacji znajdujący się na stronie Obwodu i poczekać na potwierdzenie kwatermistrza. Można również wysłać wiadomość na praga@zhr.pl lub fb Obwodu.

Za stan i porządek pomieszczeń Obwodu i hufców odpowiadają organizatorzy spotkań i wydarzeń odbywających się w nich.

Więcej o rezerwacji i zasadach korzystania z pomieszczeń w zakładce „Siedziba”.

 

Co chcemy zrobić: Okręg Obwód
podpisać umowę ze szkołą/ urzędem miasta/dzielnicy + +
potrzebujemy pośrednictwa w układach ze szkołą/ urzędem miasta/ dzielnicy +
kupić kwitariusz + +
założyć lub przeadministrować konto na ZiHeR +  
pozyskać dotację +
opłacić składki instruktorskie +
zgłosić oraz rozliczyć akcję zarobkową + +
odebrać należność z tytułu 1% +
odbyć kurs finansowy +
jeśli rodzic potrzebuje faktury +
skorzystać z pomieszczeń Okręgu na radę/zbiórkę/kurs +
skorzystać z pomieszczeń Obwodu na radę/zbiórkę/kurs +
potrzebujemy zaświadczenia o byciu instruktorem +
potrzebujemy zaświadczenia o wolontariacie +
otrzymać usprawiedliwienie na nieobecność spowodowaną działalnością harcerską + +
uzyskać pełnomocnictwo na podpisywanie dokumentów związanych z działalnością w mieście/dzielnicy +
zapłacić składki członkowskie za drużynę +
złożyć  i rozliczyć dokumentację śródroczną drużyny +
gdy potrzebujemy opinii dla komisji instruktorskiej +
zgłosić biwak +
wybrać nowy zarząd w wyborach +