Czym zajmuje się Obwód?

Do Obwodu przychodzimy, by:

  • zapłacić składki członkowskie,
  • złożyć dokumentację śródroczną jednostki, szczepu, hufca,
  • jeśli potrzebujemy pośrednika w negocjacjach z Urzędem Dzielnicy/Urzędem Gminy/Urzędem Miasta/Szkołą/Parafią,
  • podpisać umowę związaną z działalnością jednostki, szczepu, hufca, KPH,
  • zgłosić biwak,
  • zatwierdzić i rozliczyć akcję letnią lub akcję zimową,
  • zmienić informację o statusie drużyny do celów składkowych (powołana, próbna, związkowa, patrol, rozwiązana, zawieszona),
  • odebrać należność ze składek (dotyczy hufców i związków drużyn),
  • odebrać należność z 1%.
Co chcemy zrobić: Okręg Obwód
podpisać umowę ze szkołą/ urzędem miasta/dzielnicy + +
potrzebujemy pośrednictwa w układach ze szkołą/ urzędem miasta/ dzielnicy +
kupić kwitariusz + +
założyć lub przeadministrować konto na ZiHeR +
pozyskać dotację +
opłacić składki instruktorskie +
zgłosić oraz rozliczyć akcję zarobkową + +
odebrać należność z tytułu 1% +
odbyć kurs finansowy +
jeśli rodzic potrzebuje faktury +
skorzystać z pomieszczeń Okręgu na radę/zbiórkę/kurs +
skorzystać z pomieszczeń Obwodu na radę/zbiórkę/kurs +
potrzebujemy zaświadczenia o byciu instruktorem +
potrzebujemy zaświadczenia o wolontariacie +
otrzymać usprawiedliwienie na nieobecność spowodowaną działalnością harcerską + +
uzyskać pełnomocnictwo na podpisywanie dokumentów związanych z działalnością w mieście/dzielnicy +
zapłacić składki członkowskie za drużynę +
złożyć  i rozliczyć dokumentację śródroczną drużyny +
gdy potrzebujemy opinii dla komisji instruktorskiej +
zgłosić biwak +
wybrać nowy zarząd w wyborach +