Jednostki

W skład obwodu wchodzą następujące hufce:

  • Warszawski Hufiec Harcerzy „El Dorado”
  • Warszawski Hufiec Harcerzy „Grochów”
  • Warszawski Hufiec Harcerzy „Saska Kępa”
  • Warszawski Hufiec Harcerzy „Pogranicze”

Ponadto część drużyn i gromad działających w naszym obwodzie jest zrzeszona w szczepy: