Kontakt

Adres: ul.Jakubowska 18, 03-902 Warszawa

Mail: praga@zhr.pl

Godziny dyżurów w biurze Obwodu:

Wtorek –  18:30-20:30 (Skarbnik)

Czwartek – 18:00-20:00 (Przewodnicząca)

O wszelkich zmianach dotyczących godzin dyżurów informujemy na bieżąco na naszym Facebooku.