Skład Zarządu

W skład Zarządu Obwodu wchodzą wszyscy hufcowi, a także wybrani podczas wyborów instruktorzy.

Zarząd wybierany jest na okres 2 letniej kadencji.

Skład wybranego Zarządu:

Przewodnicząca – phm.Anna Wuttke-Wieczorek HR

Skarbnik – pwd.Paweł Pieróg HR

Sekretarz – pwd.Aleksandra Rosińska HR

Kwatermistrz – Paweł Gniado HO