Skład Zarządu

W skład Zarządu Obwodu wchodzą: z urzędu hufcowi (lub komendanci związków drużyn) oraz członkowie wybierani co dwa lata przez zbiórkę wyborczą obwodu.

Skład wybranego Zarządu:

 • przewodnicząca – phm. Anna Wuttke-Wieczorek HR

 • skarbnik – pwd. Aleksandra Rosińska HR

 • kwatermistrz – phm. Wiktor Wieczorek HR
 • sekretarz – pwd. Angelika Adamczyk
 • członkini zarządu – pwd. Adrianna Biernacka HR

Członkowie z urzędu (hufcowi):

 • phm. Dominika Gacyk (WHH-ek „Grochów Venrosa”)
 • phm. Magdalena Styk (WHH-ek „Gród”)
 • phm. Aleksandra Malenta (WHH-ek „Prawy Brzeg”)
 • phm. Weronika Stelmachowska (WHH-ek „Przystań”)
 • phm. Barbara Koc (WHH-ek „Wielki Wawer”)
 • phm. Mikołaj Opaliński (WHH-y „Grochów”)
 • phm. Radosław Kopeć (WHH-y „El Dorado”)
 • phm. Maciej Getka (WHH-y „Saska Kępa”)
 • hm. Piotr Krajewski (WHH-y „Wawer”)
 • phm. Paweł Mirosz (MHH-y „Pogranicze”)