Hufiec jest jednostką organizacyjną ZHR skupiająca gromady zuchowe, drużyny harcerskie i drużyny wędrownicze, działające na określonym terenie.

W naszym Obwodzie działają 4 hufce żeńskie i 5 hufców męskich.

HUFCE ŻEŃSKIE


Warszawski Hufiec Harcerek „Prawy Brzeg”

mail: [email protected]


Warszawski Hufiec Harcerek „Grochów – Venrosa”

mail: [email protected]
HUFCE MĘSKIE


Warszawski Hufiec Harcerzy “El Dorado”

mail: [email protected]


Warszawski Hufiec Harcerzy “Grochów im. Hufców Polskich

mail: [email protected]


Warszawski Hufiec Harcerzy “Pogranicze”

mail: [email protected]


Warszawski Hufiec Harcerzy “Saska Kępa”

mail: [email protected]


Warszawski Hufiec Harcerzy “Wawer”

mail: [email protected]