Jakie sprawy możemy załatwić w Obwodzie?

• zapłacić składki członkowskie za drużynę (więcej informacji w zakładce Składki),
• złożyć dokumentację śródroczną jednostki, szczepu, hufca,
• uzyskać pomoc w negocjacjach z Urzędem Dzielnicy/Urzędem Gminy/Urzędem Miasta/Szkołą/Parafią,
• podpisać umowę związaną z działalnością jednostki, szczepu, hufca, KPH,
• rozliczyć biwaki,
• zatwierdzić i rozliczyć Akcję Letnią lub Akcję Zimową,
• zmienić informację o statusie drużyny do celów składkowych (powołana, próbna, związkowa, patrol, rozwiązana, zawieszona),
• odebrać należność ze składek (dotyczy hufców i związków drużyn),
• kupić kwitariusz,
• skorzystać z pomieszczeń Obwodu na radę/zbiórkę/kurs,
• otrzymać usprawiedliwienie na nieobecność spowodowaną działalnością harcerską